Störningsjour

Om det skulle inträffa en allvarlig störning under kvällar/helger så finns möjligheten att kontakta väktare. Detta ska vara en verkligt kraftig störning inom fastigheten för att få använda denna jour. Naturligvis är det önskvärt att man i första hand talar med sina grannar, så detta är att se som en absolut sista utväg om inget annat hjälper.

Den som ringer upp ska ange namn, adress och ett (spårbart) telefonnummer.

Noterbart är att den som orsakar en så kraftig störning att väktare tillkallas också kommer faktureras för kostnaden.

Störningsjouren nås vardagar 16:00 – 07:00 samt helger på telefon 0708-800457.